Mataró

Contra l’ocupació precària i la desprotecció laboral

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest dels Socialistes de Catalunya amb motiu del Primer de Maig de 2017

La crisi econòmica que va esclatar el 2008 ha transformat el model d’ocupació a Catalunya i Espanya. Primer, perquè l’ajust econòmic va donar lloc a la pèrdua de milers i milers de llocs de treball que, gairebé una dècada després, no s’han recuperat. Segon, perquè tot i la incipient sortida de la crisi en l’àmbit macroeconòmic, encara es continua destruint treball a temps complet i amb caràcter indefinit, i l’ocupació que es crea és de caràcter temporal o parcial. I tercer, perquè en un context de necessitats i desigualtats socials creixents, moltes persones s’han vist obligades a acceptar feines amb unes condicions laborals i salarials precàries.

L’ocupació creada després de la reforma laboral del PP i CiU és més inestable i es caracteritza per una alta eventualitat. Quasi 9 de cada 10 contractes que se signen al nostre país són de caràcter temporal i la majoria tenen a veure amb treballs pocs qualificats, salaris més baixos i jornades parcials no volgudes i, en molts casos, irreals. La proliferació d’empreses multiservei ha contribuït a l’establiment de la precarització en sectors diversos, ja que suposa la reducció de costos per a les empreses contractants, però a costa de la devaluació de les condicions i els salaris dels treballadors i les treballadores.

El principi de “per la mateixa feina, el mateix salari”, assolit durant anys de lluita sindical i política, ha estat defenestrat en virtut de la flexibilització sense control, la rebaixa dels costos salarials i una legislació que debilita la negociació col·lectiva.

Actualment, un 11,2% de les persones ocupades a Catalunya està en risc de pobresa. L’increment de la inflació i la moderació salarial dels darrers anys han significat la pèrdua del poder adquisitiu de la classe treballadora. Aquesta condició de rebaixa salarial s’agreuja en situacions de desocupació: la durada i intensitat de la crisi econòmica empitjora i esdevé sovint insostenible a mesura que s’avança en edat i aquesta condició, a més a més, es complica en famílies amb tots els seus membres a l’atur. Per a nosaltres, és urgent millorar i ampliar la cobertura del sistema de protecció per desocupació.

Els i les socialistes derogarem la reforma laboral del PP i impulsarem un nou Estatut dels Treballadors amb el consens dels agents socials, com a carta de drets i obligacions en les relacions laborals; dotarem de seguretat jurídica la subcontractació per recuperar els drets laborals dels treballadors i les treballadores i ampliarem les polítiques actives d’ocupació, garantint la protecció efectiva per desocupació i el reconeixement del dret subjectiu a una orientació i formació laboral juntament amb un acompanyament tutelat en la recerca activa de la feina. 

Des del PSC renovem el nostre compromís pel treball digne i amb garantia de drets i la defensa de la negociació col·lectiva i el diàleg social com garants en la lluita contra l’abús i els desequilibris en les relacions laborals. És per això que potenciem el sindicalisme i l’afiliació sindical dels treballadors i les treballadores i ens reividiquem al seu costat en la vertebració política de les seves demandes, cridant a la mobilització de tots a participar en les manifestacions del Primer de Maig.

Visca la Diada del Treball!

Visca el Primer de Maig!

Fitxers adjunts: