Mataró

Per què hem votat no a la proposta de resolución del Grup Municipal de Ciutadans?

  • Actualitzat:
  • Creat:

Adjuntem l'esmena presentada al Ple

El grup municipal socialista considerem que un debat de tanta transcendència per a la ciutadania com el de l’ús de les llengües per l’administració no es pot dirimir en uns minuts d’intervenció al Ple.

A més, aquesta proposta de Ciutadans conté elements que ja van ser contestats amb motiu de les seves al·legacions als Pressupostos i Pla d’Acció Municipal aprovats el passat mes d’abril.

En aquella ocasió Ciutadans va demanar:

·         Nueva página web del ayuntamiento que sea de acceso sencillo, organización clara, con facilidad de acceder a contenidos, que sea un instrumento de la administración electrónica, y evidentemente trilingüe.

La resposta del Govern municipal, que és publica i consta a l’expedient, va ser la següent:

·         SÍ parcial. Durant el 2016 posarem en marxa el Portal de transparència i millorarem els continguts i formats d’alguns apartats del web municipal per millorar-ne l’accessibilitat. Així mateix es desenvoluparà el projecte d’administració electrònica. Es contemplen les següents accions previstes (entre altres):

Pel que fa als idiomes de la informació de la web, sense perjudici del que estableix el Reglament Municipal, la voluntat d’una administració transparent, propera a la ciutadania i accessible, és arribar a tota la ciutadania de Mataró i, virtualment, a tota la xarxa.

Ciutadans també va demanar:

·         Que la comunicación del Ayuntamiento sea bilingüe.

La resposta del Govern municipal va ser la següent:

·         SÍ parcial. En línia del comentat al punt anterior, aquest Govern, amb el consens dels grups municipals, entén que la normativa (reglaments, ordenances, bans,...), sense perjudici del caràcter preferent del català previst al ROM i dins del marc del que preveu la normativa de procediment administratiu, hauran publicar-se també en la seva versió en castellà.

Per tot això el grup municipal socialista entenem que hem de votar NO a la proposta de Ciutadans, destaquem la necessitat de consens i ens refermem en la nostra vocació inequívoca pel respecte a la oficialitat de català i castellà, per la convivència lingüística i per la normalització de llengua catalana com a llengua d'ús normal de les Administracions públiques de Catalunya.

Fitxers adjunts: